Varför välja oss?

Vi ger er tekniska IT-lösningar. Alla våra konsulter har minst tio års erfarenhet och vi hjälper er att jobba effektivt i era system.
Vi har jobbat i många olika branscher och är kort och gott det effektiva bolaget med den breda kompetensen.

Compago hjälper företag som är i behov av att införa nya eller förbättra befintliga IT-system. Det kan gälla kravinsamling, rådgivning, systemdesign, systemutveckling och implementering.
Vi utför även kodgranskning och analyserar systemets funktionalitet utifrån företagets behov.

Våra kunder

Ni är beslutsfattare i verksamheten eller på IT-avdelningen som har ett behov som kräver ett systemstöd, till exempel förbättrad internkommunikation, kundvård, eller att ta kontroll över ISO-processer.

Våra verktyg

Vår bas ligger i Microsofts plattform och vår specialkompetens är inom Microsoft CRM och SharePoint.

Microsoft