Product Master Application (PMA)

Från utmanande till oumbärligt!  Vår kund stod inför en växande belastning när deras Product Master Application (PMA) blev föråldrad och svårhanterlig. Utforska hur Compago med ny, skalbar arkitektur och integration har förvandlat vår kunds Product Master Application till en oumbärlig affärsresurs.

Kundens Product Master Application (PMA) utgjordes av en omfattande samling produkter som kunden säljer, har sålt och löpande utvecklar. Inklusive konfidentiella produkter. Men med 2500 produkter, 1700 användare, verksamhet i mer än 25 länder och en föråldrad applikation ledde den ursprungliga versionen till vissa utmaningar. Kunden såg att behovet av att använda applikationen växte samtidigt som den version de arbetade i hade blivit föråldrad. Det saknades också det fokus och den kompetens internt som krävdes för att göra nödvändiga förändringar och utveckla PMA till den moderna och självgående applikation koncernen behövde. Genom redan etablerad kontakt med Compago, fick vi möjlighet att hjälpa kunden att omdefiniera och modernisera deras föråldrade PMA till en effektivare, säkrare och mer hållbar arkitektur. 

Applikationen skrevs om från grunden samtidigt som en förvaltningsmodell implementerades och några gånger om året säkerställer Compago att applikationen uppdateras och kontinuerligt förbättras. Compago upprätthåller också en strukturerad arbetsprocess för att säkerställa att alla utvecklingsinsatser är välkoordinerade och effektiva. Genom att implementera en modernare arkitektur och en förvaltningsmodell, kunde Compago effektivisera hanteringen av produktinformation och dokumentation avsevärt. PMA fungerar nu som ett centralt nav där produktrelaterad information kontinuerligt uppdateras och katalogiseras från olika källor, inklusive datavaruhus och Emergency Response Centers (ERC) globalt. Genom att införa en ny modul för Regulatory Affairs samt förbättra befintliga funktioner, kunde Compago säkerställa att PMA mötte kundens behov när det gäller produktinformation och dokumenthantering. Dessutom stöder PMA olika funktioner för att katalogisera och publicera produkter på kundens webbplats samt för segmentering och automatiserad dokumenthantering. Genom segmenteringen säkerställs också säkerheten då ett behörighetssystem avgör vem som får se vad i applikationen. Som ett extra lager har Outlook kopplats ihop med applikationen vilket gör det möjligt att bifoga produktinformation direkt från PMA. Idag används applikationen dagligen av cirka 1700 personer i olika länder inom företaget och räknas som det oumbärliga och heltäckande system som efterfrågades.  

Applikationen är byggd på en SQL-databas med en struktur som sträcker sig från lagringsprocedurer till affärslager och användargränssnitt. Genom att använda .Net Core och moderna ramverk som React, skapades en skalbar och anpassningsbar plattform som kan hantera verksamhetens specifika behov och gränssnittsdesign. Compago har aktivt arbetat med att modernisera och flytta befintlig funktionalitet uppåt i arkitekturen för att öka flexibiliteten och prestandan i applikationen. Compago arbetar alltid på ett strukturerat sätt i projekt. Krav hanteras och säkerställs noga ihop med beställare och verksamhet innan utvecklingen startar. Det är ordning och reda vilket leder till applikationer och system med lång livslängd.  

Visste du förresten att Compago är Latin och betyder ramverk?