Symbol

Kompetenser i Compago

Compago erbjuder smarta och eleganta lösningar som möter dina digitala behov. I komplexa förändringsarbeten kan vi med vår djupa verksamhetsförståelse korta ned startsträckan och öka effektiviteten för att uppnå resultat som möter era behov. Med djup teknisk erfarenhet och specifik branschkompetens förstår vi er organisation och dess unika utmaningar.

Expertis inom Sharepoint

SharePoint är en funktionsplattform för gemensam åtkomst, samarbete och interaktion. Med hjälp av SharePoint kan ditt team samarbeta var och när som helst, på ett snabbt och säkert sätt. Plattformen hjälper dig att förmedla ditt företags strategier och visioner. Den sparar också tid som du kan lägga på viktigare affärsfrågor.

Vill du veta mer?

Expertis inom Dynamics 365

Att koppla samman kunder, produkter, människor och data är en viktig framgångsfaktor hos alla vinstdrivande företag. Dynamics 365 är en CRM-plattform som hjälper dig att driva företaget framåt och uppnå bättre resultat.

Vill du veta mer?

Expertis inom Power Platform

Power Platform är din vardagshjälte som kan lösa de stora och tidskrävande problemen, effektivisera verksamheten och frigöra tid för dina medarbetare så att de kan fokusera på viktigare arbetsuppgifter.

Vill du veta mer?

Kundunika lösningar

Har du behov som inte kan tillfredsställas av redan befintliga plattformar? Då bygger vi en skräddarsydd lösning som uppfyller dina önskemål.

Vill du veta mer?