Kundunika lösningar

Har du behov som inte kan tillfredsställas av redan befintliga plattformar?
Då bygger vi en skräddarsydd lösning som uppfyller dina önskemål.

Ibland finns det behov av IT-lösningar som inte kan tillfredsställas av redan befintliga plattformar. Kanske har kunden önskemål om färg och form som inte går hand i hand med Dynamics 365 eller SharePoint. Ett annat exempel kan vara om dina kunder behöver komma åt data som driver portalen, men som hanteras internt i er organisation. Då kan vi bygga en lösning som möjliggör åtkomst till data utan att vara i plattformen.

Oavsett vilka skäl det kan finnas till att bygga en kundunik lösning är kravet att den ska generera en avsevärd effektivitetsförbättring. Den nya lösningen ska fylla ett behov som inte branschens standardprodukter klarar av, eller som skulle bli för dyr vid användande av dessa. Dessa skräddarsydda lösningar kräver också att du som kund har en tydlig bild av vilket behov som finns av att sådana implementeras.

Hur jobbar vi?

De kundunika lösningarna kan in huvuddrag delas in i tre olika kategorier:

  1. Lösningar som byggs i den befintliga plattformen.
  2. Lösningar som byggs helt från grunden.
  3. En hybrid av alternativ 1 och 2.

Trovärdighet är a och o i vår företagskultur och därför jobbar vi alltid tvådimensionellt och inte (som ibland är fallet) enbart med kundunika lösningar. Vi identifierar vad som är bäst för våra kunder, oavsett om den lösningen blir en rent ekonomiskt sämre affär för oss.

För dig som kund innebär vårt sätt att jobba att du tryggt kan lägga processen i våra händer med full visshet om att resultatet optimeras med ditt företags bästa som primär målsättning.

Varför anlita Compago?

Den stora erfarenhet och djupa kompetens vi besitter tar tid att samla på sig och är därför om inte unik så i alla fall sällsynt förekommande bland våra konkurrenter. Vår ambition är att inte bara bygga IT-lösningar, utan samtidigt också i allra högsta grad relationer. Detta är parallella processer som gett oss ett gott renommé i branschen och som skapar ett starkt förtroende hos våra kunder.

”Vi bygger inte bara IT-lösningar utan också hållbara relationer.”