Power Platform

Power Platform är din vardagshjälte som kan lösa de stora och tidskrävande problemen, effektivisera verksamheten och frigöra tid för dina medarbetare så att de kan fokusera på viktigare arbetsuppgifter.

Något förenklat kan man säga att Power Platform är en flexibel plattform som avsevärt stöttar din organisation och underlättar hanteringen av data. Den är din vardagshjälte som kan lösa de stora och tidskrävande problemen, effektivisera verksamheten och frigöra tid för dina medarbetare så att de kan fokusera på viktigare arbetsuppgifter.

Power Platform har två huvuduppgifter; dels utgör den en sorts grundplåt på vilken du kan bygga i princip vad du vill och dels fungerar plattformen som en work flow-motor. I den sistnämna funktionen förenklar Power Platform processer genom att hålla ihop register och analysera relationer mellan dem på ett sätt som ger dig ett bättre underlag för hur ni kan vidareutveckla ert kunderbjudande.

Automatisera processer, styr behörighetshanteringen och reducera brus i ekonomiska system för att sedan koppla ihop dem med andra register. Möjligheterna att bygga lösningar som är anpassade till din organisationsstruktur är närmast oändliga. Många menar att Power Platform är framtiden, men vi hävdar i så fall – för att citera IT- och science fiction-författaren William Gibson – att ”framtiden redan är här” …