Dynamics 365

Att koppla samman kunder, produkter, människor och data är en viktig framgångsfaktor hos alla vinstdrivande företag. Dynamics 365 är en CRM-plattform som hjälper dig med just detta – att driva företaget framåt och uppnå bättre resultat.

Vad är Dynamics 365?

Att koppla samman kunder, produkter, människor och data är en viktig framgångsfaktor hos alla vinstdrivande företag. Dynamics 365 är en CRM-plattform som hjälper dig med just detta – att driva företaget framåt och uppnå bättre resultat. Plattformen består av en uppsättning intelligenta affärsappar som tillsammans genererar prediktiva insikter grundade på AI. Här kan du hantera alla dina kundrelationer och kontaktpersoner, från hundratals olika källor, på en och samma plats där du får en helhetsbild av din organisation. Logga möten, registrera telefonsamtal, mata in data om dina kunder och skaffa dig en översyn av en affär inför kommande säljmöte – ja, möjligheterna är nästan oändliga.

Rätt använd ger plattformen dig perfekta förutsättningar att driva sälj- och affärsmöjligheter. Den hjälper dig att hitta fler leads (och förbättra kvaliteten på dem), stänga affärer och identifiera potentiella kunder och affärer hos dem. Dynamics 365 effektiviserar också din säljpipe och hjälper dig att prognostisera affärens värde genom att visa vad du ska lägga krutet på. Du får snabbt en helhetsbild av organisationen och pågående affärer med insikter som kan ligga till grund för bättre resultat.

Marknadsmodulen inkluderar appar som effektiviserar resursplanering och kundservice. Den underlättar e-posthanteringen, hjälper dig att bygga strategier för sociala medier och identifierar kunders beteende så att du kan ”attackera” dem på rätt sätt. Modulen är med andra ett suveränt verktyg för att skaffa sig kunskap som kan personifiera flödet och göra dig unik i kommunikationen med kunderna.

Vad gör Compago?

Beslutet att använda Dynamics 365 brukar vara ganska lätt att fatta när du väl insett vilka oerhörda möjligheter plattformen ger. Desto svårare är det att förstå hur den ska konfigureras så att det skapas optimala förutsättningar att utnyttja dess fulla potential. Det är här vi kommer in i bilden på allvar. Vi är experter på Dynamics 365 och kan hjälpa dig med att hitta den rätta lösningen för just ditt företag. Det handlar exempelvis om att identifiera behov och utvecklingspotential genom att välja rätt applikationer. Ska du använda en, flera eller kanske alla appar som ingår i Dynamics 365? I behovsanalysen kartlägger vi säljprocesserna i ditt företag och konfigurerar plattformen genom att anpassa och bygga om systemen.

Varför välja oss?

Trygghet, förtroende och förståelse (för såväl dig som säljare som dina kunder), är inte klichéer för oss på Compago. De är viktiga ledord och begrepp som genomsyrar vårt sätt att jobba. Vi bygger långa och hållbara kundrelationer som vilar på trovärdighet och ömsesidig respekt. Den dyraste lösningen är inte nödvändigtvis den optimala för dig och vårt fokus ligger alltid på att hitta den långsiktigt bästa modellen för dig som kund. Vår ambition är att vara en partner som du kan hålla i handen hela vägen, med vetskap om att den leder dig rätt. Genom vår långa erfarenhet och kompetens inom olika delar av försäljningsprocessen skapar vi mognare affärsmöjligheter för ditt företag.

Vi skräddarsyr Dynamics 365 och hjälper dig att fokusera, prioritera och styra dina affärsprocesser mot specifika mål. En av våra främsta kvaliteter är förmågan att snabbt sätta oss in i de olika rollerna inom en organisation såväl som i nya branscher. Vi har förståelse för säljarens vardag och vilka utmaningar och problem som man kan ställas inför i den rollen. Inget företag är heller för stort eller för litet och inga problem är för komplicerade för oss att lösa. Vi gör det svåra enkelt ­– både för dig och dina kunder!