Sharepoint

SharePoint är en funktionsplattform för gemensam åtkomst, samarbete och interaktion. Med hjälp av SharePoint kan ditt team samarbeta var och när som helst, på ett snabbt och säkert sätt. Plattformen hjälper dig att förmedla ditt företags strategier och visioner. Den sparar också värdefull tid och kraft som gör att du kan lägga fokus på viktigare affärsfrågor i din verksamhet.

Vad är Sharepoint?

Med hjälp av SharePoint kan ditt team samarbeta var och när som helst, på ett snabbt och säkert sätt. SharePoint är en funktionsplattform för gemensam åtkomst, samarbete och interaktion. Den låter dig skapa och dela idéer och anpassa dina lösningar utan att vara begränsad i formen. SharePoint har utmärkta funktioner för dokumenthantering men du kan också använda den för att skapa struktur i annan typ av innehåll, såsom evenemang, nyheter och arbetsuppgifter. SharePoint hjälper dig att förmedla ditt företags strategier och visioner och sparar tid och kraft som gör att du kan lägga fokus på viktigare affärsfrågor.

Vad gör Compago?

Vi skapar förutsättningar för företag att använda SharePoint utan att gå vilse i plattformen och säkerställer att ni maximerar affärsnyttan med den. Det kan till exempel handla om att förenkla svårare repetitiva moment eller att integrera andra informationskällor. Vi förklarar hur plattformen fungerar och vilka komponenter som ni har tillgång till. Vi effektiviserar och strukturerar och vi sätter oss in i er verksamhet för att sedan tolka, analysera och identifiera vilken lösning som är bäst för ert sätt att jobba. Kort sagt så bidrar vi med specialistkompetens till hela kedjan inom SharePoint.

Varför välja oss?

Med över 30 års samlad erfarenhet av Sharepoint sitter vi i en konkurrensmässigt fördelaktig position. Vi är väl insatta i vilka potentiella problem som kan uppstå, vad ni bör och inte bör göra och på vilket sätt informationen bör lagras beroende på uppdragets karaktär och tidsrymd. En av våra främsta styrkor är vår lyhördhet och förmåga att lyssna istället för att bara peka ut riktningen. Vi utgår från att våra kunder känner sig själva bäst och baserat på vår tolkning av er situation hjälper vi er sedan att välja rätt datastruktur. Här ingår exempelvis att identifiera eventuella konflikter i system och hur arbetsprocessen kan ändras.

Microsoft Teams – framtidens gränssnitt

SharePoint är som beskrivs ovan ett bra samarbetsverktyg men saknar den sociala och kommunikativa aspekten. Det är här Microsoft Teams kommer in och tillför en helt ny dimension. Teams är den ”nya”, heta produkten i familjen och ett ovärderligt verktyg för att underlätta samarbete och främja produktivitet i organisationer och företag. Parallellt med att fungera som ett centralt nav för samarbete, väver Teams in appar i Office 365. Det finns också möjlighet att på ett enkelt och smidigt sätt integrera externa appar och system.