Ärendehanteringssystem

Trots att det befintliga systemet en gång anpassades efter kundens behov, kunde det inte längre hålla jämna steg med dagens digitala krav. Utforska hur Compago löste vår kunds utmaningar genom att övergå från ett föråldrat ärendehanteringssystem till en modern molnbaserad lösning – med fler funktioner än enbart ärendehantering.

Vår kund i fastighetsbranschen hade länge klarat sig på sitt äldre ärendehanteringssystem. Systemet mötte deras dåvarande specifika behov och underlättade ärenderegistrering, viss tidsrapportering och dokumentation. Men digitaliseringen kommer ifatt alla och systemet, byggt för cirka 10 år sedan blev föråldrat i den nya molnbaserade miljön. Trots dess anpassning efter deras behov kunde systemet inte längre möta dagens arbetsflöden och krav.  

Kunden, med en unik roll som teknisk förvaltare, behövde en modern applikation för att hantera ärenden, inklusive koppling till fakturering och mobilanpassning för fältpersonal. Compago levererade en omfattande lösning. Systemet, som initialt var tänkt för ärendehantering, används nu som en mångsidig plattform för olika ändamål. Faktureringsprocessen förbättrades avsevärt genom automatisering och innefattar nu tid, fastpriser och produkter. Det har både ökat den fakturerade tiden och genom tydlig specifikation skapat ökad transparens gentemot kunderna. Även användarvänlig rapporteringsfunktion som delas med kunderna har ökat effektivitet och tillförlitlighet. En integrerad och dynamisk internrapportering möjliggör djupgående analys och prognoser. 

Systemet byggdes på Power Platform och Dynamics CRM och integrerades med olika Azure-tjänster för meddelandehantering och systemintegrationer. Standardfunktionalitet i Dynamics-plattformen utnyttjades i hög grad och egna komponenter, byggda med webbaserad teknik infördes för att förbättra användargränssnittet. Genom en noggrann undersökning och användning av befintliga resurser minimerade Compago kundens kostnader och levererade en modern och effektiv lösning, där källkoden halverades jämfört med den tidigare ärendehanteringslösningen. 

Compago levererade en skräddarsydd lösning för att möta kundens specifika behov och framtida tillväxtmöjligheter.