Avtalssystem

Företaget stod inför en stor utmaning, med en variation av avtalstyper som krävde säkerhet och integritet i hanteringen. Men de saknade ett strukturerat avtalssystem för att tackla detta behov. Här kommer Compago in i bilden. 

Utmaningen ovan var uppgiften vi ställdes inför när en av våra kunder inom bioteknik behövde ett nytt avtalssystem. Deras grundläggande behov var att ha en central plats för att spåra avtal, inklusive deras start- och slutdatum, förlängningsvillkor och hantering av förhandlingar. Det var även av högsta vikt att upprätthålla säkerheten och integriteten i dessa dokument. Olika avdelningar och anställda behövde endast se specifika avtalstyper. 

Vi tog oss an denna utmaning genom att skapa anpassade formulär för olika avtalstyper, inklusive de med komplexa förlängningsvillkor. Resultatet blev ett system med överskådlig vy över avtalsdatum och omförhandlingsdatum. Dokument och noteringar kunde enkelt läggas till och möten och e-post integrerades direkt i avtalen. Funktioner som fritextfält och produktkopplingar organiserade viktig information och noggrann kategorisering underlättade identifiering av avtalstyp. Vi satte upp en rättighetshantering som gjorde att avtal automatiskt delades med rätt personer. För att underlätta avtalsprioriteringar integrerades även en spendrapport, vilken visade inköp och beställningar kopplade till leverantörer eller kunder.  

Lösningen byggde på grundpelarna Power Platform och Power BI. Power Platform utgjorde själva hjärtat av systemet och erbjöd en modern, skalbar och användarvänlig plattform för utformning av formulär och funktioner. Power BI är analysverktyget som användes för att visualisera informationen på ett tilltalande sätt. Det unika med Power BI är förmågan att inte bara visualisera avtalsinformation, utan också samla data från andra system. Med detta verktyg kunde information från affärssystem smidigt integreras och presenteras direkt i avtalssystemet. Genom Power Platform och Power BI byggde Compago ett helt kundanpassat avtalssystem som är skalbart för framtida behov.