Portal & Dokumenthantering

Ett typiskt kundcase hos Compago kan omfatta upprättande av projektportaler, förenkling av dokumentsignering och rådgivning vid offerter. Vi förbättrar och förenklar, implementerar och integrerar – och vi skapar kontext och struktur som avsevärt effektiviserar våra kunders arbete.

Förmågan att göra det svåra enkelt är inte bara en av Compagos främsta kännetecken, det är även en uttalad devis. Det är också den förmågan som utgör huvudingrediensen i den cocktail av olika åtgärder vi tillämpar i arbetet med våra kunder, inte minst då det handlar om Sharepoint-tjänsten.

Låt oss säga att du har ett stort projekt under luppen. Till detta är en stor mängd information är kopplad i form av exempelvis manualer, avtalsvillkor, instruktionsvideos och andra dokument. Dessa behöver hanteras på olika sätt; till exempel lagras, delas och struktureras. Ett omfattande jobb som inte bara tar en del värdefull tid i anspråk utan också kan stressa organisationen.

Rådgivande funktion

Här fungerar Compago som en sorts ”IT-terapeut”. Vi ser till att projektets olika delar får kontext, vi skapar struktur och ordning och vi ser till att de som innehar administrativa roller hittar vad de letar efter. Vi fyller dessutom en rådgivande funktion. Vår långa erfarenhet av den här typen av processer ger oss mandat att jämföra offerter och få kunden att förstå vilka för- och nackdelar som är kopplade till de olika vägvalen.

Bygger projektportal

Projektportalen som vi skapar blir en sorts moderskepp med plats för att lagra information. Vi standardiserar projektplatserna och hjälper våra kunder att implementera ett arbetssätt för platsen. Till projektplatsen byggs en projektportal, dit både interna och externa medarbetare kan logga in för att se de olika projekten. Här publiceras också manualer, instruktionsvideos och andra till projektet hörande dokument.

Viktig dokumenthantering

En annan viktig funktion vi bygger in i projektet är dokumentsigneringen. Här förenklar vi arbetsmomenten, integrerar olika system och ser till att alla dokument hamnar på rätt plats. Vi ser också till att kunden har tillgång till dokumentationen vid senare tillfälle, vilket till exempel kan vara viktigt vid tvister som går flera år tillbaka i tiden. Det har hänt att vi fått ta oss an börsnoterade företag som på grund av en bristfällig Sharepoint-installation lämnat ut intern information externt.