Quotation Tool

När det är dags att presentera en offert är precision och professionalism avgörande. Varje detalj, från priser till produktbeskrivningar, måste vara korrekt och enhetlig. För vår kund som är ett internationellt industriföretag blev detta en utmaning, men Compago erbjöd en kundunik lösning för att förvandla deras offerthantering till en framgångssaga. 

Inom kundens solutions sale-sektor låg fokus på att optimera resultatet. Trots imponerande modelleringsverktyg och PIM-databas stötte de på hinder när det gällde att skapa professionella och anpassade offerter. Med Word-filer och manuellt arbete för att infoga bilder, produktbeskrivningar och hämta priser blev processen tidskrävande och resultaten ojämna, vilket ledde till missade affärsmöjligheter och bristfällig presentation av produkternas värde. 

Det var problematiken Compago ställdes inför när vi gick in och presenterade en skräddarsydd lösning i form av ett kundunikt Quotation tool för att omvandla och optimera kundens offerthantering. Genom att möjliggöra en smidig export från deras modelleringsverktyg till Quotation tool skapades en ny nivå av effektivitet och precision. Genom att integrera information från kundens PIM-databas säkerställdes att varje detalj inkluderades, med möjlighet för kunden att ytterligare anpassa och förbättra offerten. Integrationen med befintliga CRM-system möjliggjorde hantering av kundrelationer och arbetsflöden, medan systemets behörighetsstrukturer garanterade en säker och effektiv användning. Compago erbjöd inte bara en lösning för att lösa kundens akuta utmaningar med offerthantering, utan skapade också en grund för långsiktig framgång.  

Lösningen bygger på beprövade tekniska lösningar, inklusive en solid SQL-databas, .Net Core affärslager och integrerade webbtjänster. Med en intuitiv frontend baserad på React erbjuder verktyget en användarvänlig upplevelse för alla användare, oavsett deras tekniska kompetens. 

Med Compagos verktyg effektiviseras din affärsprocess och kontroll över dina affärsflöden. Med ett resultat därefter!